Villkor

Villkor vid anmälan och kursdeltagande.

Betalningsvillkor vid deltagande i Nature in Frames helgkurser:

Anmälningsavgift:
Kort efter anmälan faktureras en anmälningsavgift motsvarande 12% av kursavgiften (avrundat till närmaste hundratal). Anmälningsavgiften dras av kursavgiften vid fakturering av resterande belopp. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid återbud.

Återbetalning vid återbud (ej skada/sjukdom):
Vid återbud mer än sex veckor innan kursstart betalas hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka.
Vid återbud mindre än sex veckor innan kursstart betalas hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka om kursarrangören, innan kursstart, lyckas hitta en ersättare till den bokade platsen. Om ingen ersättare hittas betalas inte kursavgiften tillbaka.

Återbud pga. sjukdom/skada:
Vid återbud mer än tre veckor innan kursstart pga. sjukdom/skada hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka. Uppvisande av läkarintyg krävs.

Vid återbud mindre än tre veckor innan kursstart pga. Sjukdom/skada betalas halva kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Om kursarrangören, innan kursstart, lyckas hitta en ersättare till den bokade platsen vid återbud pga. Sjukdom/skada betalas hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka.

Kan inte läkarintyg uppvisas gäller villkor enligt ” Återbetalning vid återbud (ej skada/sjukdom)” ovan.

 

Försäkringar:

Deltagande sker på egen risk.
Det är deltagarens skyldighet att ha en fullgod försäkring som täcker eventuella olycksfall samt kostnader för evakuering och transport i samband med olycksfall.
Kursarrangören står inte för några kostnader i samband med deltagares eventuella sjukdom/olycksfall under kursens genomförande.
Vid sjukdom/olycksfall under kursens genomförande har kursarrangören inte någon skyldighet att återbetala kursavgiften.

 

Inställd kurs:

Arrangören har rätt att ställa in kurser på grund av för få deltagare.
Kursen kan också komma att ställas in vid strejk, krig, pandemi, naturkatastrof eller annan orsak som gör det olämpligt att genomföra kursen.

Vid inställd kurs ska full återbetalning, inklusive anmälningsavgift, ske till deltagarna.
Arrangören är dock ej skyldig att ersätta för utgifter såsom, resa till- och från kursen, anslutningstransporter eller annat som ej ingår i kursens pris.