Privacy Policy

Nature in Frames behandling av personuppgifter.

Nature in Frames är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Varför behandlar Nature in Frames personuppgifter?
Nature in Frames behandlar personuppgifter för att till exempel kunna administrera kurser och nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlas?
Beroende på vilket ändamål som Nature in Frames behandlar dina personuppgifter för, kommer Nature in Frames att behandla olika personuppgifter. Personuppgifterna kan samlas in direkt från dig eller på ett sätt som du har samtyckt till. Nature in Frames behandlar enbart de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

Kurser:
Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid kurser är avtal.

Försäljning av prints:
Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid försäljning av print är avtal.

Försäljning av böcker:
Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid försäljning av böcker är avtal.

Föredrag:
Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid föredrag är avtal.

Nyhetsbrev:
Namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid nyhetsbrev är samtycke.

Hemsida:
Kakor (Cookies), i syfte att förbättra användarvänligheten på hemsidan.
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar etc.). Inbyggt innehåll från andra webbplatser fungerar på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är intresseavvägning.

Lämnade kommentarer:
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​de uppgifter som visas i kommentarformuläret och även besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att hitta skräppost.
En anonym sträng skapad från din e-postadress (även kallad hash) kan tillhandahållas till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-sekretesspolicyn finns här: https://automattic.com/privacy/.
Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Dessa cookies kommer att pågå i ett år.

Känsliga personuppgifter:
Eventuella kostallergier och information om hälsa kan behandlas i sammanband med kurser. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina känsliga personuppgifter är samtycke.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Nature in Frames behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Vem förutom Nature in Frames kommer att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan lämnas ut på grund av de rättsliga förpliktelser som Nature in Frames har.
När Nature in Frames överför personuppgifter till annan part vidtar Nature in Frames alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.
Via det webhotell och e-posttjänst Loopia som Nature in Frames använder kan de och deras underleverantörer eventuellt komma att behandla dina personuppgifter.

Hur länge sparar Nature in Frames personuppgifter?

Nature in Frames sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för verksamheten eller så länge lagen kräver det. För medlemskap på Nature in Frames nyhetsbrev behandlas personuppgifterna tills man begär radering.

Överföring av personuppgifter till tredje land.

Nature in Frames kommer inte att föra över personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Nature in Frames. Du har rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen som är i Sverige är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation.

Adress:
Peter Nilsson
Nobelvägen 48
221433 Malmö 

E-post:
info@natureinframes.se

Telefon:
+46 703 925482